"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 19,
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
objętego PROW na lata 2014-2020.
Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości 
również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie 
lokalnych rynków, potencjałów i zasobów ludzkich 
również z grup defaworyzowanych, 
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców 
oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup defaworyzowanych 
i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia 
głównie w grupach defaworyzowanych, 
dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej 
na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego 
będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu
LGD „Równiny Wołomińskiej”
poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów 
kulturalnych, kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. 
Operacje te są realizowane w ramach PROW 2014 – 2020
 i LEADER działanie 19.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności

2024-06-27
BARDZO WAŻNA INFORMACJA ! ! !
Kategoria: aktualnosci, leader

WAŻNAINFORMACJA! ! !


SzanowniBeneficjenci,którzy jeszcze nie złożyliście Wniosku o Płatność końcową/ostateczną.Prosimyo sprawdzenie jaki ostateczny termin macie Państwo wpisany w umowie. Dla operacji realizowanych w ramach przedsięwzięć:

1.   1.1.2.Stawiamna rozwój na Równinie Wołomińskiej

2.   2.1.2.Turystyka,Rekreacja i Kultura

3.   2.2.1.Dziedzictwolokalne,Żywnościowe i Kulinarne

Termintenznajduje się w § 3 Postanowienia ogólne ust. 6 Umowy o Przyznaniu Pomocy. Natomiast dla operacji realizowanych w ramach przedsięwzięcia 1.1.1. Innowacyjne przedsiębiorstwa na Równinie Wołomińskiej (grupy defaworyzowane) – Podjęcie działalności informacja ta znajduje się w § 3 Postanowienia ogólne ust. 5 Umowy o Przyznaniu Pomocy. Aby rozliczyć operację należy złożyć Wniosek o Płatność końcową/ostateczną do 30 czerwca 2024 r.(niedziela) WŁĄCZNIE np. w najbliższej czynnej placówce pocztowej lub złożyć pismo Aneks do Umowy o wydłużenie terminu realizacji operacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.


JeśliWnioseko Płatność końcową/ostateczną został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wiadomość ta Państwa nie dotyczy.

copyright © LGD "Równiny Wołomińskiej" 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl