"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 19,
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
objętego PROW na lata 2014-2020.
Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości 
również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie 
lokalnych rynków, potencjałów i zasobów ludzkich 
również z grup defaworyzowanych, 
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców 
oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup defaworyzowanych 
i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia 
głównie w grupach defaworyzowanych, 
dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej 
na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego 
będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu
LGD „Równiny Wołomińskiej”
poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów 
kulturalnych, kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. 
Operacje te są realizowane w ramach PROW 2014 – 2020
 i LEADER działanie 19.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności

2020-02-04
Informacja Prezesa LGD „Równiny Wołomińskiej” nr 2/2020
Kategoria: aktualnosci

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiam stan zadłużenia Lokalnej Grupy Działania Równiny Wołomińskiej. Jak można zobaczyć sytuacja finansowa jest bardzo ciężka. Ogólna suma spłat różnego rodzaju należności wynosi już ponad 858 000 zł. Ze względu na zaistniałą sytuację jesteśmy zmuszeni do czasowego zawieszenia wszelkiej dodatkowej działalności LGD (organizacja zimowiska, koloni, prowadzenie poradnictwa prawnego i psychologicznego).

Cały czas pracujemy aby wyjaśnić wszystkie niejasności, dlatego bardzo proszę Państwa o cierpliwość oraz wsparcie. Co do stanu zadłużenia to pozostawiam go do Państwa oceny.

 

Z wyrazami szacunku,

Artur Dzięcioł

Prezes LGD „Równiny Wołomińskiej”

 

POLSKO-AMERYKAŃSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY INICJATYW OBYWATELSKICH

1. Pierwszy kredyt z PAFPIO

Spłata do grudnia 2019- 75.000zł (niezapłacone)

Spłata do grudnia 2019- 150.000zł (niezapłacone)

2. Drugi kredyt z PAFPIO

Do końca lutego 2020 – 50.000zł (niezapłacone)

Do końca kwietnia 2020 – 50.000zł ( niezapłacone)

3. Trzeci kredyt z PAFPIO

Do końca lutego 2020 – 25.000zł (niezapłacone)

Do końca kwietnia 2020 – 25.000zł (niezapłacone)

Do końca czerwca 2020 – 75.000zł (niezapłacone)

Do końca września 2020 – 75.000zł (niezapłacone)

ŁĄCZNA KWOTA 525.000 ZŁZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Ubezpieczenia Społeczne 83.747,71 zł

Ubezpieczenia zdrowotne 20.777,23 zł

FP i SFWON 4.760,36 zł

ŁĄCZNA KWOTA: 109.285,3ZŁURZĄD SKARBOWY

Brak złożonego sprawozdania za 2018 rok, zarzuty o prowadzenie działalności pozastatutowej.

Zaległości na kwotę około 8.000złAGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Zadłużenie wynikające z nałożonej kary przez ARiMR na LGD RW

Do spłaty pozostało 143.539,64 złPUNKT PORADNICTWA WOŁOMIN, POŚWIĘTNE, TŁUSZCZ, RADZYMIN

Nieopłacone faktury i rachunki

Łączna kwota ponad 10.000złDZIAŁAJ LOKALNIE

Nieopłacone faktury

Łączna kwota 7326,75złPROJEKT PLAT

Nieopłacony rachunek

Łączna kwota 2919,33zł


PROJEKT RAT

Nieopłacone rachunki

Łączna kwota 3293,94zł


PATRIONATY

Nieopłacone rachunki

Łączna kwota 2874,68złKOLONIE

Nieopłacone rachunki za transport

Łączna kwota 26 784złFUNKCJONOWANIE BIURA

Nieopłacone rachunki

Łączna kwota ponad 16.000zł i nadal spływają nowe

copyright © LGD "Równiny Wołomińskiej" 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl