"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 19,
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
objętego PROW na lata 2014-2020.
Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości 
również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie 
lokalnych rynków, potencjałów i zasobów ludzkich 
również z grup defaworyzowanych, 
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców 
oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup defaworyzowanych 
i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia 
głównie w grupach defaworyzowanych, 
dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej 
na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego 
będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu
LGD „Równiny Wołomińskiej”
poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów 
kulturalnych, kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. 
Operacje te są realizowane w ramach PROW 2014 – 2020
 i LEADER działanie 19.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności

2022-09-26
Konferencja podsumowująca projekt współpracy ZYDEL
Kategoria: aktualnosci, leader
W dniu 23 września 2022r. w Dworze Klembów, w miejscowości Pieńki, ul. Trakt Dworski 32, 05 – 205 Klembów, odbyła się konferencja kończąca projekt współpracy pn. "Zachowanie Dziedzictwa Lokalnego poprzez Promocję Potraw Regionalnych i Rękodzieła Artystycznego" o akronimie ZYDEL. Spotkanie poprowadził Andrzej Rybus Tołłoczko – współprzewodniczący Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Prezes firmy EART sp. z o.o. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście – uczestnicy projektu współpracy: przedstawiciele NGO’sów, KGW, osoby fizyczne i prowadzące działalność gospodarczą, artyści rękodzielnicy oraz przedstawiciele dwóch LGD – Partnerów projektu współpracy:
    1. Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”
    2. Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania "Bądźmy Razem"
    Na wstępie uczestników przywitał Prezes Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej – Pan Grzegorz Kaflik. Kolejno głos zabrali: Pani Magdalena Bieniek – Dyrektor GOK w Klembowie oraz Pan Igor Sulich – Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Wołominie. Po oficjalnych wystąpieniach nastąpiła autoprezentacja uczestników konferencji. Opowiedzieli o swoich działaniach, które prowadzą w swoich małych miejscowościach, o współpracy i integracji międzypokoleniowej nakierowanej na zachowanie dziedzictwa lokalnego.
    Podczas konferencji przedstawiono również prezentacje pokazujące działania zrealizowane przez każdego z Partnerów w ramach projektu współpracy ZYDEL. W tej części wystąpiła Pani Małgorzata Lipka - Chudzik z LGD „Bądźmy Razem i Pani Beata Trojanek - Sekretarz Zarządu LGD „Równiny Wołomińskiej”. Obydwie Panie opowiedziały, krok po kroku, o etapach realizacji Projektu ZYDEL i przedstawiły dokumentację zdjęciową. Po prezentacjach odbył się wykład dotyczący nowej perspektywy LSR 2023-2027, który poprowadził Pan Andrzej Rybus Tołłoczko. Podczas trwania konferencji równolegle została przygotowana wystawa rękodzieła artystycznego i przetworów w postaci: soków, syropów, miodów, nalewek, herbaty, na której zaproszeni goście mogli obejrzeć dorobek artystyczny i kulinarny obydwu Partnerów projektu współpracy.  Wśród wyrobów rękodzieła artystycznego można było podziwiać m.in. wyroby z tkaniny dwuosnowowej i z włóczki puf alize, makramy , serwety, tkane chodniki, obrazy, ceramikę artystyczną , dekoracje z papieru, wycinankę, wyroby z drewna, kutego metalu oraz przedmioty wykonane metodą decoupage , świece z wosku, wyroby z wikliny, ozdoby świąteczne Wielkanocne i Bożonarodzeniowe. Na koniec przedstawiciele LGD „Równiny Wołomińskiej” wręczyli wszystkim uczestnikom gadżety wykonane w ramach realizacji projektu współpracy ZYDEL: torby lniane z nadrukiem, pendrive’y, koszulki z logotypami, magnesy, koguciki ceramiczne. Po zakończeniu konferencji uczestnicy zostali zaproszeni na wspólny obiad.
    Projekt miał na celu zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez promocję produktów lokalnych oraz rękodzieła artystycznego obszaru obydwu Partnerów projektu współpracy: Stowarzyszenia LGD – „Bądźmy Razem” i LGD „Równiny Wołomińskiej” . Projekt współpracy został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19. 3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Fotorelacja z konferencji znajduje się w zakładce ZYDEL: http://www.lgdrw.pl/2018/zydel
copyright © LGD "Równiny Wołomińskiej" 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl