"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 19,
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
objętego PROW na lata 2014-2020.
Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości 
również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie 
lokalnych rynków, potencjałów i zasobów ludzkich 
również z grup defaworyzowanych, 
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców 
oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup defaworyzowanych 
i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia 
głównie w grupach defaworyzowanych, 
dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej 
na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego 
będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu
LGD „Równiny Wołomińskiej”
poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów 
kulturalnych, kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. 
Operacje te są realizowane w ramach PROW 2014 – 2020
 i LEADER działanie 19.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności

2021-04-12
Nieodpłatne doradztwo
Kategoria: aktualnosci, leader
Lokalna Grupa Działania "Równiny Wołomińskiej" Zaprasza do skorzystania z nieodpłatnego doradztwa skierowanego dla  beneficjentów starających się o dofinansowanie w ramach naborów:
1/2021 poddziałanie 1.1.2. Stawiam na rozwój na Równinie Wołomińskiej,
2/2021 poddziałanie 2.1.2. Turystyka, rekreacja i kultura.
Aby skorzystać z doradztwa, konsultacji należy wcześniej umówić się na konkretną godzinę, przygotować pytania, na które chciałoby się uzyskać odpowiedź i przesłać je przed spotkaniem na adres mailowy biuro@lgdrw.pl lub t.olszewski@lgdrw.pl. Dodatkowo jeśli mają być konsultowane dokumenty aplikacyjne tj. Wniosek o przyznanie pomocy, biznesplan itp. należy wstępnie wypełnione dokumenty przesłać na jeden z ww. adresów mailowych. 
Regulamin doradztwa prowadzonego przez LGD
Załącznik nr 1 do Regulaminu - Ewidencja udzielonego doradztwa
Załacznik nr 2 Regulaminu - Karta doradztwa
Załącznik nr 3 do regulaminu - Ankieta
Zobacz także:
copyright © LGD "Równiny Wołomińskiej" 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl