"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 19,
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
objętego PROW na lata 2014-2020.
Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości 
również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie 
lokalnych rynków, potencjałów i zasobów ludzkich 
również z grup defaworyzowanych, 
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców 
oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup defaworyzowanych 
i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia 
głównie w grupach defaworyzowanych, 
dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej 
na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego 
będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu
LGD „Równiny Wołomińskiej”
poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów 
kulturalnych, kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. 
Operacje te są realizowane w ramach PROW 2014 – 2020
 i LEADER działanie 19.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności

2019-07-31
Półkolonie 2019
Kategoria: aktualnosci

Zapraszamy do zgłaszania się na półkolonie 2019 r. które odbędą się w dniach 19.VIII.2019 – 30.VIII.2019 w godzinach. 8.00 – 16.00
Miejsce wypoczynku: Ośrodek Wypoczynkowy Nadliwie , 05-281 Urle, Strachów ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 114 oraz wycieczki autokarowe. Uczestnikami mogą być dzieci urodzone po 1.I.2003 r. Aby zgłosić dziecko na wyjazd należy wydrukować kartę zgłoszeniową jednostronnie, a następnie poprawnie wypełnić ją niebieskim długopisem. Oryginał karty wraz z załącznikami: 

  • Kserokopia strony z książeczki zdrowia, w której zawarte są szczepienia dziecka,
  • Zaświadczenie z KRUS-u dla osób chcących skorzystać z dofinansowania z FSUSR.
należy składać do 05.08.2019 r. do biura LGD "Równiny Wołomińskiej" osobiście lub za pośrednictwem poczty.
Karta Półkolonie 2019
copyright © LGD "Równiny Wołomińskiej" 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl