"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 19,
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
objętego PROW na lata 2014-2020.
Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości 
również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie 
lokalnych rynków, potencjałów i zasobów ludzkich 
również z grup defaworyzowanych, 
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców 
oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup defaworyzowanych 
i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia 
głównie w grupach defaworyzowanych, 
dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej 
na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego 
będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu
LGD „Równiny Wołomińskiej”
poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów 
kulturalnych, kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. 
Operacje te są realizowane w ramach PROW 2014 – 2020
 i LEADER działanie 19.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności

2019-03-05
Projekty współfinansowane z Powiatu Wołomińskiego
W 2019 r. LGD "Równiny Wołomińskiej" realizować będzie następujące projekty, które będą współfinansowane z Powiatu Wołomińskiego:
 • Punkt Doradztwa - Dowiedz się Więcej dla NGO z terenu Powiatu Wołomińskiego
  • Kwota otrzymanej dotacji: 30 000,00 PLN
  • Udział środków własnych: 9 790,00 PLN
  • Wkład własny osobowy:   3 300,00 PLN
  • Wkład rzeczowy:                1 080,00 PLN
  • Łączny koszt projektu:      44 170,00 PLN
 • Punkt specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w Radzyminie la mieszkańców gmin Dąbrówka, Klembów, 
  • Kwota otrzymanej dotacji: 60 000,00 PLN
  • Udział środków własnych: 7 047,00 PLN
  • Wkład własny osobowy:  2 970,00 PLN
  • Łączny koszt projektu:  70 017,00 PLN
 • Punkt specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w Tłuszczu dla mieszkańców gmin Jadów, Strachówka, Tłuszcz
  • Kwota otrzymanej dotacji: 60 000,00 PLN
  • Udział środków własnych: 7 027,00 PLN
  • Wkład własny osobowy:  4 400,00 PLN
  • Wkład rzeczowy:    550,00 PLN
  • Łączny koszt projektu:    71 997,00 PLN
 • Punkt specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w Wołominie dla mieszkańców gmin Kobyłka, Poświętne, Wołomin
  • Kwota otrzymanej dotacji: 60 000,00 PLN
  • Udział środków własnych: 7 027,00 PLN
  • Wkład własny osobowy: 4 400,00 PLN
  • Wkład rzeczowy:   550,00 PLN
  • Łączny koszt projektu:   71 997,00 PLN
  Logo 
LGD 
                                                                                                  Logo 
PW
copyright © LGD "Równiny Wołomińskiej" 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl