"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 19,
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
objętego PROW na lata 2014-2020.
Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości 
również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie 
lokalnych rynków, potencjałów i zasobów ludzkich 
również z grup defaworyzowanych, 
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców 
oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup defaworyzowanych 
i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia 
głównie w grupach defaworyzowanych, 
dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej 
na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego 
będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu
LGD „Równiny Wołomińskiej”
poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów 
kulturalnych, kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. 
Operacje te są realizowane w ramach PROW 2014 – 2020
 i LEADER działanie 19.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności

2022-07-01
Rękodzieło artystyczne sposobem na zachowanie dziedzictwa lokalnego
Kategoria: aktualnosci, leader
Zapraszamy do zgłaszania się osoby fizyczne, firmy, organizacje, stowarzyszenia, KGW i lokalnych producentów żywności, którzy działają na obszarze:
  • Powiatu Wołomińskiego, Gminy: Wołomin, Zielonka, Poświętne Klembów, Jadów Strachówka, Tłuszcz
  • Powiatu Wyszkowskiego, Gminy: Wyszków, Brańszczyk, Rząśnik, Długosiodło, Zabrodzie
Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie załączonych poniżej formularzy: Formularz zgłoszeniowy, Formatka RODO
i złożenie ich wraz z dokumentacją zdjęciową w biurze LGD "Równiny Wołomińskiej" przy ul. Przemysłowej 70, 05-240 Tłuszcz.
Szczegóły podane są poniżej w Formatce - Słowo wstępne. Formularze do pobrania znajdują się na dole strony.

LOGO
Formularz zgłoszeniowy - Tabela aktywna ZYDEL LGDRW
Formatka - RODO ZYDEL
Słowo wstępne do Publikacji
Zobacz także:
copyright © LGD "Równiny Wołomińskiej" 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl