"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 19,
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
objętego PROW na lata 2014-2020.
Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości 
również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie 
lokalnych rynków, potencjałów i zasobów ludzkich 
również z grup defaworyzowanych, 
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców 
oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup defaworyzowanych 
i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia 
głównie w grupach defaworyzowanych, 
dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej 
na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego 
będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu
LGD „Równiny Wołomińskiej”
poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów 
kulturalnych, kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. 
Operacje te są realizowane w ramach PROW 2014 – 2020
 i LEADER działanie 19.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności

2020-03-30
Składki Członkowskie
Kategoria: aktualnosci, leader

Wypełniając postanowienia Statutu i Uchwały Walnego Zgromadzenia nr XXIV/66/2017 z dnia 29.12.2017 r. Zarząd LGD „Równiny Wołomińskiej” zwraca się z prośbą o dokonanie wpłaty składek członkowskich  za rok 2020.

 

Składki członkowskie za rok 2020 wynoszą:

 

·         100 zł dla osób fizycznych

·         200 zł dla podmiotów posiadających osobowość prawną

 

Informuję, że niezapłacone zaległe składki za poprzednie lata należy uregulować do dnia 31.03.2020 r.

 

Składkę należy wpłacić bezpośrednio na konto:

 

Bank Spółdzielczy w Łochowie, oddział w Jadowie

 

47 9233 0001 2600 5311 2000 0010

 

lub w biurze LGD „Równiny Wołomińskiej” w Tłuszczu przy ul. Warszawskiej 4.

Z góry dziękuję

 

 

Z wyrazami szacunku,


Artur Dzięcioł

copyright © LGD "Równiny Wołomińskiej" 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl