"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 19,
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
objętego PROW na lata 2014-2020.
Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości 
również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie 
lokalnych rynków, potencjałów i zasobów ludzkich 
również z grup defaworyzowanych, 
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców 
oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup defaworyzowanych 
i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia 
głównie w grupach defaworyzowanych, 
dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej 
na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego 
będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu
LGD „Równiny Wołomińskiej”
poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów 
kulturalnych, kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. 
Operacje te są realizowane w ramach PROW 2014 – 2020
 i LEADER działanie 19.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności

2021-04-19
Szkolenia dla beneficjentów
Kategoria: aktualnosci, leader
W związku z ogłoszonymi naborami na przedsięwzięcia:
1.1.2. - Stawiam na rozwój na Równinie Wołomińskiej - nabór nr 1/2021
2.1.2. - Turystyka, rekreacja i kultura - nabór nr 2/2021
Lokalna Grupa Działania "Równiny Wołomińskiej" zaprasza wszystkie zainteresowane osoby ww. naborami na szkolenie w formie Webinarium na platformie ZOOM. Szkolenie dla osób planujących wziąć udział w naborze nr 1/2021 odbędzie się 23.04.2021r. (piątek) o godzinie 10:00 - zapisy na szkolenie trwają do 22.04.2021r. (czwartek), natomiast szkolenie dla osób i organizacji chcących wziąć udział w naborze 2/2021 odbędzie się 22.04.2021r. (czwartek) o godzinie 10:00 - zapisy na szkolenie trwają do 21.04.2021r. (środa). Aby zgłosić się na szkolenie należy przesłać na adres biuro@lgdrw.pl Imię i nazwisko, adres mailowy, nr telefonu oraz na terenie jakiej gminy zamierza się realizować operację. Osoby, które już wcześniej złożyły karty zgłoszeniowe zostały zakwalifikowane i w najbliższych dniach powinny spodziewać się maila zawierającego link do pokoju w którym odbywać się będzie szkolenie. By móc wziąć udział w szkoleniu należy posiadać stałe łącze internetowe, zainstalowaną aplikację ZOOM lub posiadać przeglądarkę obsługującą platformę ZOOM.
copyright © LGD "Równiny Wołomińskiej" 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl