"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 19,
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
objętego PROW na lata 2014-2020.
Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości 
również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie 
lokalnych rynków, potencjałów i zasobów ludzkich 
również z grup defaworyzowanych, 
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców 
oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup defaworyzowanych 
i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia 
głównie w grupach defaworyzowanych, 
dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej 
na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego 
będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu
LGD „Równiny Wołomińskiej”
poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów 
kulturalnych, kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. 
Operacje te są realizowane w ramach PROW 2014 – 2020
 i LEADER działanie 19.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności LEADER 2014-2020


Strona:
 
 
1
   ...  
13
 
14
 
15
 
16
 
 
 
Filtruj:
2016-09-19
Na stronie internetowej LGD „RW” w zakładkach „Do pobrania” oraz „LEADER-2014 – 2020″—>”Dokumenty” zamieszczono nowe wzory wniosków wraz z załącznikami, instrukcje, kryteria i procedury wyboru grantobiorców.
Kategoria: aktualnosci, leader
2016-05-18
W dniu 17.05.2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego o godzinie 13:00 zostały podpisane Umowy Ramowe z Lokalnymi Grupami Działania na kolejne programowanie PROW 2014 – 2020. W imieniu Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” umowę podpisali: Prezes – Rafał Rozpara i Sekretarz – Jacek Szymański.
Kategoria: aktualnosci, leader
2016-04-18
W dniach 9 listopada 2015 r. – 31 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przeprowadził nabór wniosków na wybór strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS). Do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęły 32 wnioski w tym jeden z Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”.
Kategoria: aktualnosci, leader
Strona:
 
 
1
   ...  
13
 
14
 
15
 
16
 
 
 
copyright © LGD "Równiny Wołomińskiej" 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl