"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 19,
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
objętego PROW na lata 2014-2020.
Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości 
również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie 
lokalnych rynków, potencjałów i zasobów ludzkich 
również z grup defaworyzowanych, 
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców 
oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup defaworyzowanych 
i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia 
głównie w grupach defaworyzowanych, 
dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej 
na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego 
będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu
LGD „Równiny Wołomińskiej”
poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów 
kulturalnych, kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. 
Operacje te są realizowane w ramach PROW 2014 – 2020
 i LEADER działanie 19.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności LEADER 2014-2020


Strona:
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
   ...  
10
 
 
Filtruj:
2020-08-17
W trakcie trwania naboru 1/2020 w dniach 03.06.2020 - 19.06.2020) przedsięwzięcie 1.1.1. Innowacyjne przedsiębiorstwa na Równinie Wołomińskiej (grupy defaworyzowane)
do biura Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej" złożono 34 wnioski.
Kategoria: aktualnosci, leader
2020-05-19
Zapraszamy do zapisywania się na doradztwo.związanego z ogłoszonymi naborami
Kategoria: aktualnosci, leader
2020-05-19
poddziałanie 2.1.2. Turystyka, Rekreacja i Kultura
Kategoria: aktualnosci, leader
2020-05-19
poddziałanie 1.1.1. Innowacyjne przedsięwzięcia na Równinie Wołomińskiej (grupy defaworyzowane)
Kategoria: aktualnosci, leader
2020-05-18
Poniedziałek rozpoczynamy do miłej informacji z Urzędu Marszałkowskiego. 
Zarząd Województwa Mazowieckiego zaakceptował terminy naboru wniosków na dwa przedsięwzięcia:
Kategoria: aktualnosci, leader
2020-05-15
Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem
Kategoria: aktualnosci, leader
2020-03-30
Wypełniając postanowienia Statutu i Uchwały Walnego Zgromadzenia nr XXIV/66/2017 z dnia 29.12.2017 r. Zarząd LGD „Równiny Wołomińskiej” zwraca się z prośbą o dokonanie wpłaty składek członkowskich  za rok 2020.
Kategoria: aktualnosci, leader
2020-02-24

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Równiny Wołomińskiej

zaprasza na

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

które odbędzie się w dniu 2 marca 2020 r.

w Hotelu Batory w Tłuszczu ul. Stefana Batorego 9

o godz. 15:00

Kategoria: aktualnosci, leader
2020-02-20
Serdeczniezapraszamy do podzielenia się z nami Państwa opinią na temat projektu aktualizacjiLokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Konsultacjeprzeprowadzone będą w formie pisemnej poprzez przyjmowanie opinii i wniosków na„Formularzu uwag do projektu aktualizacji LSR”. Konsultacje zostanąprzeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej LGD.
Kategoria: aktualnosci, leader
Strona:
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
   ...  
10
 
 
copyright © LGD "Równiny Wołomińskiej" 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl