"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 19,
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
objętego PROW na lata 2014-2020.
Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości 
również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie 
lokalnych rynków, potencjałów i zasobów ludzkich 
również z grup defaworyzowanych, 
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców 
oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup defaworyzowanych 
i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia 
głównie w grupach defaworyzowanych, 
dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej 
na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego 
będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu
LGD „Równiny Wołomińskiej”
poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów 
kulturalnych, kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. 
Operacje te są realizowane w ramach PROW 2014 – 2020
 i LEADER działanie 19.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Projekt współpracy RAT (Rzeki Atrakcyjne Turystycznie)

plakat


Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej we współpracy z LGD „Bądźmy Razem” oraz LGD„Tygiel Doliny Bugu” realizuje projekt współpracy RAT (Rzeki Atrakcyjne Turystycznie). Udało nam się zakończyć I etap projektu dzięki czemu na naszym terenie w miejscowościach Urle, Borzymy, Zawiszyn, Jadów, Strachów powstały ogólnodostępne piękne drewniane altany. Dwadzieścia pięć tego typu altan powstało również na terenie LGD „Tygiel Doliny Bugu”. Natomiast na obszarze działania LGD „Bądźmy Razem” w Węgrowie powstały ławki solarne, toalety i altany.

 

Realizacja Projektu współpracy ma na celu rozwój turystyki na obszarze trzech LGD. W najbliższych miesiącach dalej będziemy kontynuować współpracę promując potencjał turystyczny naszych terenów, w ramach drugiego etapu projektu. Zachęcamy mieszkańców i turystów do korzystania z powstałej infrastruktury.

 

I etap projektu - poprawa infrastruktury


W ramach realizacji I Etapu projektu współpracy RAT zostały wykonane altany w ilości 5 szt. wraz z tablicami informującymi o finansowaniu projektu. Altany zlokalizowane są w Gminie Jadów:

Altana zlokalizowana przy ul. Spacerowej, na Borzymach, 05 – 281 Urle

Altana zlokalizowana przy ul. Jana Pawła II 2, 05 – 280 Jadów

Altana zlokalizowana w Zawiszynie przy ul. Szkolnej 16, 05 – 280 Jadów

Altana zlokalizowana w Strachowie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 52, 05 – 281 Urle

Altana zlokalizowana przy ul. St. A. Poniatowskiego 11, 05 – 281 Urle


Adampol  Jadów  Nowy Jadów Urle  Zawiszyn


II etap projektu - promocja potencjału turystycznego


Realizacja II Etapu projektu współpracy RAT została mocno ograniczona przez epidemię COVID – 19 zwłaszcza jeśli chodzi o promocję projektu współpracy i organizację spotkań czy też imprez. W 2020r. zostały bowiem odwołane większe imprezy masowe. Na naszym obszarze odwołano Festiwal Miodu i Chleba w Kamieńczyku, na którym miało się odbyć seminarium podsumowujące projekt współpracy RAT. W związku z tym środki przeznaczone na realizację tego działania zostały przesunięte na wydanie większej ilości gadżetów promocyjnych: peleryny i płaszcze przeciwdeszczowe, piłki plażowe, kapelusze przeciwsłoneczne, kubki termiczne, koszulki i ręczniki sportowe .

Gadżety te LGD „RW”dystrybuowała poprzez gminy członkowskie rozwożąc pakiety promocyjne i poprzez udział przedstawiciela w organizacji mniejszych wydarzeń, głównie odbywających się na powietrzu:

1. Amatorski Turniej Piłki Plażowej „The ball must fly” – zorganizowany w dniach 22-23 sierpnia 2020r. w Tłuszczu na Grażyna CUP 

2. Turniej strażacki FIREMAN  - odbył się w czerwcu 2020r. w Klembowie.

3. Liga Bobra – 19-20 września 2020r. Turniej piłkarski, który odbył się w Tłuszczu na boisku Orlik. LGD „RW” jest Patronem Honorowym Ligi Bobra i w związku z tym na imprezie były rozdawane pakiety z gadżetami promocyjnymi.

4. Bieg upamiętniający 188 rocznicę śmierci Gen. Franciszka Żymirskiego  odbył się 20 lutego 2021r. w gminie Klembów. Udział w biegu brał Prezes LGD „RW”.

Na w/wymienionych imprezach były rozdawane gadżety promocyjne wydane w ramach projektu RAT.

Podczas realizacji II Etapu projektu, w dniu 18 lutego 2020r. odbyło się również spotkanie robocze w biurze LGD w Tłuszczu, przy ul. Warszawskiej 4, na którym były obecne Panie Prezes z LGD „Bądźmy Razem” i LGD „Tygiel Doliny Bugu”, a poprowadził je Prezes LGD "Równiny Wołomińskiej" Pan Artur Dzięcioł. Na spotkaniu ustalono plan działań na rok 2020 dot. wydania środków z II Etapu projektu i stworzenia Przewodnika turystycznego obejmującego swoim opisem tereny 3 grup LGD. Przewodnik został wydany w wersji papierowej pod koniec 2020r., w ilości po 1000 szt. na każdą grupę LGD. Prezentuje on obszary ciekawe pod względem turystycznym, historycznym i kulturowym, a także jest skarbnicą wiedzy na temat bazy gastronomicznej i noclegowej.

Przewodnik turystyczny:
Przewodnik Turystyczny RAT - Rzeki Atrakcyjne Turystycznie
Przewodnik wydanie książkowe
Spotkanie w biurze LGD RW
Gadżety promocyjne:
kubek termiczny
piłka plażowa
kapelusz przeciwsłoneczny
koszulka sportowa
peleryny przeciwdeszczowe
płaszcz przeciwdeszczowy w pokrowcu
płaszcz przeciwdeszczowy
copyright © LGD "Równiny Wołomińskiej" 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl