"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 19,
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
objętego PROW na lata 2014-2020.
Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości 
również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie 
lokalnych rynków, potencjałów i zasobów ludzkich 
również z grup defaworyzowanych, 
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców 
oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup defaworyzowanych 
i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia 
głównie w grupach defaworyzowanych, 
dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej 
na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego 
będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu
LGD „Równiny Wołomińskiej”
poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów 
kulturalnych, kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. 
Operacje te są realizowane w ramach PROW 2014 – 2020
 i LEADER działanie 19.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Projekt współpracy RAT (Rzeki Atrakcyjne Turystycznie)

Jako Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej wewspółpracy z LGD „Bądźmy Razem” oraz LGD „Tygiel Doliny Bugu” realizujemyprojekt współpracy RAT (Rzeki Atrakcyjne Turystycznie). Udało nam się zakończyćI etap projektu dzięki czemu na naszym terenie w miejscowościach Urle, Borzymy,Zawiszyn, Jadów, Strachów powstały ogólnodostępne piękne drewniane altany. 25tego typu altan powstało również na terenie LGD „Tygiel Doliny Bugu”. Natomiastna obszarze działania LGD „Bądźmy Razem” w Węgrowie powstały ławki solarne,toalety i altany.


Realizacja Projektu współpracy ma na celu rozwój turystykina obszarze trzech LGD. W najbliższych miesiącach dalej będziemy kontynuowaćwspółpracę promując potencjał turystyczny naszych terenów, w ramach drugiegoetapu projektu. Zachęcamy mieszkańców i turystów do korzystania z powstałejinfrastruktury.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej wramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy zlokalną grupą działania”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


I etap projektu - poprawa infrastruktury

II etap projektu - promocja potencjału turystycznego

Adampol
Jadów
Nowy Jadów
Urle
Zawiszyn
copyright © LGD "Równiny Wołomińskiej" 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl