"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 19,
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
objętego PROW na lata 2014-2020.
Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości 
również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie 
lokalnych rynków, potencjałów i zasobów ludzkich 
również z grup defaworyzowanych, 
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców 
oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup defaworyzowanych 
i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia 
głównie w grupach defaworyzowanych, 
dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej 
na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego 
będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu
LGD „Równiny Wołomińskiej”
poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów 
kulturalnych, kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. 
Operacje te są realizowane w ramach PROW 2014 – 2020
 i LEADER działanie 19.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Zespół ds. konsultacji

Skład Zespołu ds. konsultacji planowanych do wsparcia operacji LGD „Równiny Wołomińskiej”:

 • przewodniczący - Paweł Bednarczyk
 • wiceprzewodniczący - Rafał Mathiak
 • sekretarz - Edyta Zbieć
 • członek - Hanna Wronka
 • członek - Piotr Orzechowski
 • członek - Dariusz Kokoszka
 • członek - Grzegorz Nowosielski
 • członek - Mieczysław Pękul
 • członek - Stanisław Jastrzębski
 • członek - Paweł Kołodziejski
 • członek - Grzegorz Dudzik
 • członek - Krzysztof Jezierski
 • członek - Katarzyna Kacpura
 • członek - Barbara Stasiszyn
 • członek - Ewa Karczewska
 • członek - Bogusława Toma
 • członek - Agnieszka Sosnowska
 • członek - Jan Getka
 • członek - Beata Trojanek
 • członek - Kinga Zielińska
 • członek - Adrian Pękala
 • członek - Agnieszka Jachimowicz
copyright © LGD "Równiny Wołomińskiej" 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl