"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 19,
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
objętego PROW na lata 2014-2020.
Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości 
również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie 
lokalnych rynków, potencjałów i zasobów ludzkich 
również z grup defaworyzowanych, 
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców 
oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup defaworyzowanych 
i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia 
głównie w grupach defaworyzowanych, 
dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej 
na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego 
będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu
LGD „Równiny Wołomińskiej”
poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów 
kulturalnych, kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. 
Operacje te są realizowane w ramach PROW 2014 – 2020
 i LEADER działanie 19.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

ZYDEL

Lokalna Grupa Działania "Równiny Wołomińskiej" wraz z Lokalną Grupą Działania "Bądźmy Razem" zrealizowała krajowy projekt współpracy pn. "Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez promocję potraw regionalnych i rękodzieła artystycznego" akronim ZYDEL". W ramach projektu zaplanowane były działania:

  • konkurs kulinarny
  • 2 wystawy rękodzieła artystycznego
  • wydanie publikacji książkowej promującej rękodzieło artystyczne i potrawy regionalne.
  • stworzenie mapy interaktywnej z oznaczonymi obiektami/miejscami promującymi kulinaria, rękodzieło oraz punkty informacji turystycznej z obszaru obydwu Partnerów projektu
  • organizacjakonferencji kończącej projekt

 Dziedzictwo Lokalne – Kulinaria i Rękodzieło Artystyczne – publikacja książkowa

Przekazujemy Państwu wersję elektroniczną publikacji pn. Dziedzictwo Lokalne – Kulinaria i Rękodzieło Artystyczne, stworzoną na potrzeby społeczności lokalnej w ramach realizacji projektu współpracy pn. „Zachowanie Dziedzictwa Lokalnego poprzez Promocję Potraw Regionalnych i Rękodzieła Artystycznego”. Publikacja obejmuje obszar Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” oraz Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”. Kierujemy ją do wszystkich zainteresowanych poznawaniem Naszych lokalnych wytwórców na wschód od Warszawy. Wierzymy, że publikacja przyczyni się do przybliżenia Państwu zwykłych mieszkańców, którzy podtrzymują i zachowują lokalne tradycje kulinarne i rękodzielnicze. Mamy nadzieję, że poznanie tych artystów zainspiruje Państwa również do spróbowania swoich umiejętności artystycznych i kulinarnych. Pragniemy, by książka była inspiracją do dalszego podtrzymywania i zachowania lokalnych tradycji na naszych obszarach.

Okładka publikacji Mapa twórców LGD RW Mapa twórców LGD BR

Link do publikacji książkowej                                                  http://mapa.tworcow.lgdrw.pl/                                                                                https://mapa.tworcow.lgdbadzmyrazem.pl/

Mapa interaktywna

Udostępniamy Państwu multimedialną mapę interaktywną promującą lokalnych wytwórców kulinariów i rękodzieła artystycznego stworzoną na potrzeby lokalnej społeczności. Zachęcamy do czynnego korzystania z aplikacji i udostępniania linku mapy dla zainteresowanych.

https://www.mapa.tworcow.lgdrw.pl

https://www.mapa.tworcow.lgdbadzmyrazem.plKonferencja podsumowująca – projekt współpracy akronim ZYDEL


Serdecznie zapraszamy rękodzielników biorących udział w Projekcie przy tworzeniu publikacji książkowej oraz uczestników konkursu kulinarnego na konferencję kończącą Projekt Współpracy pn. "Zachowanie Dziedzictwa Lokalnego poprzez Promocję Potraw Regionalnych i Rękodzieła Artystycznego" akronim ZYDEL.Konferencja odbędzie się w miejscowości Pieńki ul. Trakt Dworski 32, 05-205 Klembów. Program spotkania zamieszczono poniżej

plakat

W dniu 23 września 2022r. w Dworze Klembów, w miejscowości Pieńki, ul. Trakt Dworski 32, 05 – 205 Klembów, odbyła się konferencja kończąca projekt współpracy pn. "Zachowanie Dziedzictwa Lokalnego poprzez Promocję Potraw Regionalnych i Rękodzieła Artystycznego" o akronimie ZYDEL. Spotkanie poprowadził Andrzej Rybus-Tołłoczko – współprzewodniczący Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Prezes firmy EART sp. z o.o. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście – uczestnicy projektu współpracy: przedstawiciele NGO’sów, KGW, osoby fizyczne i prowadzące działalność gospodarczą, artyści rękodzielnicy oraz przedstawiciele dwóch LGD – Partnerów projektu współpracy:
    1. Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”
    2. Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania "Bądźmy Razem"
    Na wstępie uczestników przywitał Prezes Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej – Pan Grzegorz Kaflik. Kolejno głos zabrali: Pani Magdalena Bieniek – Dyrektor GOK w Klembowie oraz Pan Igor Sulich – Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Wołominie. Po oficjalnych wystąpieniach nastąpiła autoprezentacja uczestników konferencji. Opowiedzieli o swoich działaniach, które prowadzą w swoich małych miejscowościach, o współpracy i integracji międzypokoleniowej nakierowanej na zachowanie dziedzictwa lokalnego.
    Podczas konferencji przedstawiono również prezentacje pokazujące działania zrealizowane przez każdego z Partnerów w ramach projektu współpracy ZYDEL. W tej części wystąpiła Pani Małgorzata Lipka - Chudzik z LGD „Bądźmy Razem i Pani Beata Trojanek - Sekretarz Zarządu LGD „Równiny Wołomińskiej”. Obydwie Panie opowiedziały, krok po kroku, o etapach realizacji Projektu ZYDEL i przedstawiły dokumentację zdjęciową. Po prezentacjach odbył się wykład dotyczący nowej perspektywy LSR 2023-2027, który poprowadził Pan Andrzej Rybus Tołłoczko. Podczas trwania konferencji równolegle została przygotowana wystawa rękodzieła artystycznego i przetworów w postaci: soków, syropów, miodów, nalewek, herbaty, na której zaproszeni goście mogli obejrzeć dorobek artystyczny i kulinarny obydwu Partnerów projektu współpracy.  Wśród wyrobów rękodzieła artystycznego można było podziwiać m.in. wyroby z tkaniny dwuosnowowej i z włóczki puff alize, makramy , serwety, tkane chodniki, obrazy, ceramikę artystyczną , dekoracje z papieru, wycinankę, wyroby z drewna, kutego metalu oraz przedmioty wykonane metodą decoupage , świece z wosku, wyroby z wikliny, ozdoby świąteczne Wielkanocne i Bożonarodzeniowe. Na koniec przedstawiciele LGD „Równiny Wołomińskiej” wręczyli wszystkim uczestnikom gadżety wykonane w ramach realizacji projektu współpracy ZYDEL: torby lniane z nadrukiem, pendrive’y, koszulki z logotypami, magnesy, koguciki ceramiczne. Po zakończeniu konferencji uczestnicy zostali zaproszeni na wspólny obiad.
    Projekt miał na celu zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez promocję produktów lokalnych oraz rękodzieła artystycznego obszaru obydwu Partnerów projektu współpracy: Stowarzyszenia – LGD „Bądźmy Razem” i LGD „Równiny Wołomińskiej” . Projekt współpracy został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19. 3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konkurs kulinarny – projekt współpracy akronim ZYDEL

„Zachowanie Dziedzictwa Lokalnego poprzez Promocję Potraw Regionalnych i Rękodzieła Artystycznego”
     Jednym z etapów projektu współpracy o akronimie ZYDEL realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Równiny Wołomińskiej” w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Bądźmy Razem” było ogłoszenie Konkursu kulinarnego. Konkurs odbył się 15 lipca 2022r. w Gospodarstwie Agroturystycznym „Dolina Liwca” państwa Barbary i Marka Sawera, w miejscowości Adampol przy ul. Jana Pawła II 62.
      Do udziału przystąpiło 26 osób (w tym osoby fizyczne, reprezentantki i reprezentanci Kół Gospodyń Wiejskich, NGO, rolnicy), które zgłosiły po jednym lub kilka produktów czy też potraw w czterech kategoriach:
I kategoria: zupy i dania główne
II kategoria: wędliny wyroby garmażeryjne, przystawki itp.
III kategoria: napoje bezalkoholowe i alkoholowe typu nalewki, piwo i inne
IV kategoria: ciasta i desery
    Uczestnicy zaprezentowali swoje potrawy przedstawiając je do oceny Komisji Konkursowej w składzie:
    1. Dariusz Kokoszka – Wójt Gminy Jadów
    2. Grzegorz Kaflik – Prezes LGD „Równiny Wołomińskiej”
    3. Sylwia Tryc – Wiceprezes LGD „Równiny Wołomińskiej”
    4. Barbara Pędzich Ciach – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej LGD „Równiny Wołomińskiej”
    5. Karol Kujawa – Właściciel Punktu gastronomicznego Kebab-Pizza „u Karolka”
   Komisja oceniła potrawy wg następujących kryteriów:
     - pierwsze wrażenie, wygląd, estetyka
     - oryginalność
     - walory smakowe
     - związek potrawy z regionem LGD „Równiny Wołomińskiej”
     - zastosowanie się do regulaminu konkursu
    Nagrodzeni uczestnicy otrzymali książki kulinarne, koszulki z nadrukiem wykonane w ramach projektu współpracy ZYDEL oraz karty podarunkowe do sieci sklepów Media Expert o nominałach:
I miejsce – 700zł
II miejsce – 500zł
III miejsce – 300zł
Wyróżnienie – 100zł
    • Klasyfikacja nagrodzonych uczestników przedstawiona jest w linku poniżej:

Klasyfikacja nagród w Konkursie Kulinarnym


Nagrody zostały przyznane w 4 Kategoriach:


I. Zupy i dania główne

1.Anna Elsner - za „Rosół na gęsinie”

2.KGW w Równem – za „Pierożki mięsno-kurkowe”

3.Hanna Sawicka – za „Zupę krem z jabłek – Jabłczankę”

Wyróżnienie:

1. KGW z Boruczy – za „Zupę krem z cukini z serem kozim”

II.Kategoria: wędliny,wyroby garmażeryjne, przystawki itp.

1.KGW z Myszadeł – za „Pasztet z marchwi i kaszy jaglanej”

2.Katarzyna Stankiewicz – za „Deskę serów domowych”

3. Marek Sawera – za „Wędliny swojskie”
Wyróżnienie:
1. Ewa Olejnik – za „Śledzie wg mojej mamy”

III. Kategoria: napoje bezalkoholowe i alkoholowe typu nalewki, piwo, wino i inne
1. Iwona Sadowska – za „Nalewki domowe” - 6 rodzajów
2. KGW z Myszadeł – za „Myszadlańskie wino z jasnych winogron”
3. KGW z Woli Cygowskiej – za „Nalewkę z kwiatów czarnego bzu”
Wyróżnienie:
1. KGW z Woli Cygowskiej – za „Nalewkę z pędów sosny”

IV.Kategoria: ciasta i desery

1.Ewa Olejnik – za „Ciasto agrestowe”

2.KGW z Myszadeł – za „Jadowskie bajgle”

3.Ewa Szczęsna – za „Sernik kozi z polewą malinową”

Wyróżnienie:
 
1. Anna Elsner – za „Ciasteczka ogrodniczki”

Wystawy Produktów lokalnych i Rękodzieła artystycznego

W ramach realizacji projektu współpracy ZYDEL zostały zorganizowane 2 wystawy produktów lokalnych i rękodzieła artystycznego. Produkty i towary na obydwie wystawy zostały przygotowane przez Organizacje pozarządowe, KGW, Gminne Ośrodki Kultury, Pracownie rękodzieła. Wystawy były zorganizowane w plenerze, pod namiotem Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” zakupionym w ramach realizacji projektu ZYDEL.
     Pierwsza wystawa odbyła się w Gospodarstwie Agroturystycznym Pana Marka Sawera – „Dolina Liwca”, ul. Jana Pawła II 62, 05-281 Adampol. Wystawa ta była zorganizowana równolegle z Konkursem kulinarnym, który odbył się w dniu 15.07.2022r. Na wystawie były zaprezentowane produkty lokalne i rękodzieło artystyczne z obszaru LGD „Równiny Wołomińskiej”.
    Druga wystawa odbyła się w dniu 23.09.2022r. w Dworze Klembów w miejscowości Pieńki, ul. Trakt Dworski 32. Została ona zorganizowana równolegle z Konferencją kończącą projekt współpracy ZYDEL.
Na wystawie obok produktów lokalnych i rękodzieła z obszaru LGD „Równiny Wołomińskiej” zostały zaprezentowane również produkty/towary z obszaru działania Partnera projektu – Stowarzyszenia – LGD „Bądźmy Razem”. Zdjęcia z obydwu wystaw znajdują się na dole strony.


Program Konferencji kończącej
Okładka publikacji ksiązkowej
Dziedzictwo Lokalne – Kulinaria i Rękodzieło Artystyczne – publikacja książkowa
Konferencja podsumowująca projekt współpracy ZYDEL
Partnerzy projektu ZYDEL
Partnerzy projektu ZYDEL
Wystąpienie A.R.Tołłoczko
Wystąpienie Grzegorza Kaflika - Prezesa LGD RW
Wystąpienie Magdaleny Bieniek - Dyrektor GOK w Klembowie
Wystąpienie Igora Sulicha-Dyrektora Delegatury UM w Wołominie
Wystąpienie - Małgorzaty Lipki - Chudzik Koordynatora projektu LGD BR
Wystąpienie Beaty Trojanek - Sekretarz LGD RW
Wystąpienie Andrzeja Rybusa- Tołłoczko
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Wręczenie gadżetów promocyjnych
Wręczenie gadżetów promocyjnych
Wręczenie gadżetów promocyjnych
Wręczenie gadżetów promocyjnych
Wręczenie gadżetów promocyjnych
Wręczenie gadżetów promocyjnych
Wręczenie gadżetów promocyjnych
Wręczenie gadżetów promocyjnych
Wręczenie gadżetów promocyjnych
Wręczenie gadżetów promocyjnych
Wręczenie gadżetów promocyjnych
Wręczenie gadżetów promocyjnych
Wręczenie gadżetów promocyjnych
Wręczenie gadżetów promocyjnych
Wręczenie gadżetów promocyjnych
Wręczenie gadżetów promocyjnych
Wręczenie gadżetów promocyjnych
Wręczenie gadżetów promocyjnych
Wręczenie gadżetów promocyjnych
Uczestnicy konferencji wspólne zdjęcie
Wspólny posiłek
Wspólny posiłek
Wspólny posiłek
Banery promocyjne Partnerów projektu ZYDEL
Konkurs Kulinarny
Prezes LGD RW Grzegorz Kaflik otwiera spotkanie
Prezes LGD RW Grzegorz Kaflik otwiera Konkurs kulinarny
Wójt Gminy Jadów - Dariusz Kokoszka - przywitanie uczestników
Beata Trojanek - przemówienie koordynatora projektu ZYDEL
Przygotowania do Konkursu kulinarnego
Przygotowania do Konkursu kulinarnego
KGW w Równem - Hanna Wronka
KGW w Równem - przedstawicielki na stoisku ze swojskim jadłem
KGW w Równem - przedstawicielki prezentują swoje wyroby
KGW w Równem - przedstawicielki prezentują swoje wyroby
Przystawki itp. - Wędliny swojskie - Marek Sawera
Przystawki itp.- Deska serów domowych -Katarzyna Stankiewicz
Przystawki itp.- Deska serów domowych -Katarzyna Stankiewicz
Przystawki itp.- Jadowski pasztet z marchewki i kaszy jaglanej - KGW z Myszadeł
Przystawki itp.- Tort wątróbkowy z Jadowa - KGW z Myszadeł
Potrawy - Rosół na gęsinie -Anna Elsner KGW z Woli Cygowskiej
Potrawy - Jabłczanka - zupa krem z jabłek- KGW z Woli Cygowskiej
Potrawy - Carpaccio z buraka z kozim serem i granatem - KGW z Boruczy
Potrawy - Potrawy - Pierogi z kapustą i grzybami - Ewa Olejnik KGW z Woli Cygowskiej
Potrawy - Pierogi ziemniaczane z serem - Hanna Sawicka - KGW z Woli Cygowskiej -
Potrawy - Pierogi mięsno-kurkowe i Jagodzianki z kruszonką - KGW w Równem
Ciasta i desery - Ciasteczka ogrodniczki -Anna Elsner - KGW z Woli Cygowskiej
Ciasta i desery - Ciasto drożdżowe z makiem - Monika Tlaga - KGW Wola Ręczajska
Ciasta i desery - Ciasto leśny mech z malinami - KGW w Równem
Ciasta i desery - Ciasto z agrestem - Ewa Olejnik KGW z Woli Cygowskiej
Ciasta i desery - Jadowskie bajgle - KGW z Myszadeł
Ciasta i desery - Salceson z jabłkami - Hanna Sawicka KGW z Woli Cygowskiej
Ciasta i desery - Sernik kozi z polewą z malin Ewa Szczęsna - KGW z Boruczy
Ciasta i desery - Sernik kozi z polewą z malin Ewa Szczęsna - KGW z Boruczy
Nalewki, syropy - Myszadlańskie wino z jasnych winogron - KGW z Myszadeł
Nalewki, syropy - Nalewki Boruczańskie -KGW z Boruczy
Nalewki, syropy - Herbata z kurkumą - Ewa Olejnik KGW z Woli Cygowskiej
Nalewki, syropy - Nalewka z pędów sosny i z kwiatów czarnego bzu - Hanna Sawicka
Nalewki, syropy - Nalewki domowe - Iwona Sadowska
Nalewki, syropy - Sok z aronii- Danuta Orłowska - KGW Wola Ręczajska
Nalewki, syropy - Syrop z pędów sosny - Hanna Sawicka KGW z Woli Cygowskiej
Komisja ocenia potrawy
Komisja ocenia potrawy
Komisja ocenia potrawy
Komisja ocenia potrawy
Komisja ocenia potrawy
Komisja ocenia potrawy
Komisja ocenia potrawy
Komisja ocenia potrawy
Komisja ocenia potrawy
Komisja ocenia potrawy
Komisja ocenia potrawy
Komisja ocenia potrawy
Komisja ocenia potrawy
Komisja ocenia potrawy
Komisja ocenia potrawy
Komisja ocenia potrawy
Komisja ocenia potrawy
Komisja ocenia potrawy
Komisja ocenia potrawy
Komisja ocenia potrawy
Komisja ocenia potrawy
Komisja ocenia potrawy
Komisja ocenia potrawy
Komisja ocenia potrawy
Komisja ocenia potrawy
Komisja ocenia potrawy
Komisja ocenia potrawy
Komisja ocenia potrawy
Komisja ocenia potrawy
Komisja ocenia potrawy
Komisja ocenia potrawy
Komisja ocenia potrawy
Wręczenie nagród - Ewa Oejnik
Wręczenie nagród - Ewa Oejnik
Wręczenie nagród - Ewa Szczęsna
Wręczenie nagród - Ewa Szczęsna
Wręczenie nagród - Iwona Sadowska
Wręczenie nagród - Iwona Sadowska
Wręczenie nagród - Katarzyna Stankiewicz
Wręczenie nagród - Katarzyna Stankiewicz
Wręczenie nagród - KGW Myszadlanki
Wręczenie nagród - KGW Myszadlanki
Wręczenie nagród - KGW w Równem
Wręczenie nagród - KGW w Równem
Wręczenie nagród - KGW z Boruczy
Wręczenie nagród - KGW z Boruczy
Wręczenie nagród - KGW z Boruczy
Wręczenie nagród - Marek Sawera
Wręczenie nagród-Hanna Sawicka
Wręczenie nagród-Hanna Sawicka
Wręczenie nagród-Hanna Sawicka
Wspólne zdjęcie - uczestnicy
Wspólne zdjęcie - uczestnicy
Wspólne zdjęcie - uczestnicy
Wspólne zdjęcie - uczestnicy
Wspólne zdjęcie - uczestnicy
Wspólne zdjęcie - uczestnicy
Wspólne zdjęcie
Wspólne zdjęcie
Wspólne zdjęcie
Wspólne zdjęcie
Wspólne zdjęcie
Wspólne zdjęcie
Wspólne zdjęcie
Wystawa nr I - Adampol
Namiot LGD
Namiot LGD
Namiot LGD
Pracownia Moja Mija - Barbara Chlebowicz z córką oraz Prezesem LGD
Prezes LGD RW Grzegorz Kaflik i Prezes Fundacji Ogarnij Emocje- Izabella Sasin
Prezes LGD RW Grzegorz Kaflik i Prezes Fundacji Ogarnij Emocje- Izabella Sasin
Fundacji Ogarnij Emocje -Prezes I. Sasin prezentuje obraz Moniki Hetmanowskiej
Wycinanka - Gabriela Czarnecka
Fundacja Ogarnij Emocje - Obraz Kwiaty -Teresy Urbanowskiej
Fundacja Ogarnij Emocje Obrazy
Fundacja Ogarnij Emocje Obrazy
Ceramika artystyczna i użytkowa- Fundacja Ogarnij Emocje
Ceramika artystyczna i użytkowa- Fundacja Ogarnij Emocje
Ceramika użytkowa - Wanda Wolf
Ceramika użytkowa - Wanda Wolf
Ceramika artystyczna - Adela Marchewka
Ceramika artystyczna - Adela Marchewka
Rękodzieło - Stowarzyszenie AB OVO świece, zdobione słoiki
Rękodzieło - Stowarzyszenie AB OVO
Rękodzieło - Pudełka, metoda de coupage - KGW Gajowianki
Rękodzieło KGW Gajowianki- torby, pudełka
Serwety - KGW Gajowianki
Rękodzieło - KGW z Dobczyna
Rękodzieło - KGW z Dobczyna
Rękodzieło -chodnik - Grażyna Tymińska - KGW z Dobczyna
Rękodzieło - KGW w Tule
Rękodzieło - KGW w Tule
Rękodzieło - butelka ozdobna KGW Wola Ręczajska
Syropy, soki, nalewki - KGWiG w Postoliskach
Syropy, soki, nalewki i kremy - KGWiG w Postoliskach
Pracownia Rękodzieła Moja Mija - z Kamieńczyka
Rękodzieło- Pracownia Moja Mija - Barbara Chlebowicz
Rękodzieło, wieszak - Mariusz Kubat
Rękodzieło, świecznik -Mariusz Kubat
Syropy, soki, ocet i herbatki kwiatowo-owocowe - KGW z Woli Cygowskiej
Wyroby KGW z Woli Cygowskiej
Rękodzieło - koszyki Anny Elsner
Serweta - KGW Same Swoje Gmina Jadów
KGW Same Swoje - Makrama
KGW w Równem - Miody z mniszka lekarskiego
Stoisko wystawowe
Stoisko wystawowe
Stoisko wystawowe
Stoisko wystawowe
Stoisko wystawowe
Stoisko wystawowe
Zwiedzanie wystawy rękodzieła Artystycznego
Zwiedzanie wystawy rękodzieła Artystycznego
Wystawa nr II - Dwór Klembów
Banery promocyjne Partnerów projektu ZYDEL
Wystawa kulinariów herbaty i miodu
Wystawa kulinariów i rękodzieła
Wystawa kulinariów i rękodzieła
Wystawa kulinariów - soki, syropy
Wystawa kulinariów - soki, syropy
Wystawa kulinariów - soki, syropy
Wystawa kulinariów - soki, syropy
Wystawa rękodzieła
Wystawa rękodzieła
Wystawa rękodzieła
Wystawa rękodzieła
Wystawa rękodzieła
Wystawa rękodzieła
Wystawa rękodzieła
Wystawa rękodzieła
Wystawa rękodzieła
Wystawa rękodzieła
Wystawa rękodzieła
Wystawa rękodzieła
Wystawa rękodzieła
Wystawa rękodzieła
Wystawa rękodzieła
Wystawa rękodzieła
Wystawa rękodzieła
Wystawa rękodzieła
Wystawa rękodzieła
Wystawa rękodzieła
Wystawa rękodzieła
Zwiedzanie wystawy
Zwiedzanie wystawy
Zwiedzanie wystawy
Zwiedzanie wystawy
Zwiedzanie wystawy
Zwiedzanie wystawy
Zwiedzanie wystawy
Zwiedzanie wystawy
Zwiedzanie wystawy
Zwiedzanie wystawy
Zwiedzanie wystawy
Zwiedzanie wystawy
Zwiedzanie wystawy
Zwiedzanie wystawy
Zwiedzanie wystawy
Zwiedzanie wystawy
Zwiedzanie wystawy
Zwiedzanie wystawy
Zwiedzanie wystawy
Zwiedzanie wystawy
Zwiedzanie wystawy
Zwiedzanie wystawy
Zwiedzanie wystawy
Zwiedzanie wystawy
Zdjęcia gadżetów promocyjnych i aparatu fotograficznego Canon
Pendrive
Pendrive
Koszulki damskie
Koszulki męskie
Torba bawełniana
Aparat Canon z torbą fotograficzną
copyright © LGD "Równiny Wołomińskiej" 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl