"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 19,
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
objętego PROW na lata 2014-2020.
Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości 
również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie 
lokalnych rynków, potencjałów i zasobów ludzkich 
również z grup defaworyzowanych, 
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców 
oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup defaworyzowanych 
i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia 
głównie w grupach defaworyzowanych, 
dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej 
na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego 
będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu
LGD „Równiny Wołomińskiej”
poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów 
kulturalnych, kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. 
Operacje te są realizowane w ramach PROW 2014 – 2020
 i LEADER działanie 19.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności

2020-11-10
Zapraszamy na szkolenie - drugi termin
Kategoria: aktualnosci, leader
W związku iż LGD „Równiny Wołomińskiej” planuje ogłosić w najbliższym czasie (grudzień lub początek 2021 roku) nabór na rozwój działalności gospodarczej. Dlatego też zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatne szkolenie w formie webinaria dla Wnioskodawców środków pomocowych oferowanych za pośrednictwem  Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” dotyczącego zasad wypełniania dokumentacji konkursowej. Szkolenie będzie miało postać wideokonferencji na platformie ZOOM Meeting. Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu należy na  adres poczty elektronicznej LGD: biuro@lgdrw.pl wysłać wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych załączoną poniżej. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej do niedzieli 16 listopada 2020 r.
Na podany adres poczty elektronicznej zostanie wysłana wiadomość zawierająca odnośnik (link) do wideokonferencji oraz informacje organizacyjne. Rejestracja w systemie nie jest konieczna, ale z uwagi na ograniczenia techniczne konieczne jest ograniczenie liczby uczestników do nie więcej niż kilkunastu osób.
Zgłoszenie na szkolenie Rozwój w LSR 2020
copyright © LGD "Równiny Wołomińskiej" 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl