"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 19,
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
objętego PROW na lata 2014-2020.
Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości 
również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie 
lokalnych rynków, potencjałów i zasobów ludzkich 
również z grup defaworyzowanych, 
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców 
oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup defaworyzowanych 
i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia 
głównie w grupach defaworyzowanych, 
dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej 
na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego 
będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu
LGD „Równiny Wołomińskiej”
poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów 
kulturalnych, kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. 
Operacje te są realizowane w ramach PROW 2014 – 2020
 i LEADER działanie 19.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Partnerzy
UMWM
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - jest to Jednostka Samorządu Terytorialnego, która powstała w 1999 r. na terenie, której zamieszkuje ponad 5 mln osób. Samorząd województwa:
 • wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, w szczególności w obszarze 
  • edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego,
  • promocji i ochrony zdrowia,
  • kultury i ochrony jej dóbr,
  • pomocy społecznej,
  • modernizacji terenów wiejskich,
  • zagospodarowania przestrzennego,
  • ochrony środowiska,
  • transportu zbiorowego i dróg publicznych,
  • kultury fizycznej i turystyki,
  • bezpieczeństwa publicznego,
  • przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 • prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu.


Logo PUP 
Wołomin
Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie  posiada swoje filie w Tłuszczu i Radzyminie. Tak jak LGD Urząd wspiera osoby poszukujące zatrudnienia poprzez dofinansowania ich pomysłów jak i organizację szkoleń. Kolejną grupą wspieraną przez PUP są przedsiębiorcy działający na obszarze Powiatu Wołomińskiego, którzy również mogą starać się o dofinansowanie bądź doposażenie nowych stanowisk pracy oraz wspomaganie w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników, którzy odnajdą się w danym przedsiębiorstwie. W ostatnim czasie popularną metodą metodą w znalezieniu zatrudnienia stały się Targi Pracy na których LGD "Równiny Wołomińskiej" również ma swoje stanowisko dzięki czemu może promować samozatrudnienie w śród poszukujących pracy oraz przedstawiać swoja ofertę dla lokalnych przedsiębiorców.

logo 
Ogarnij 
Emocje
Fundacje Ogarnij Emocje -  wspiera organizacje pozarządowe w określeniu wzajemnych pozycji na wymagającym rynku współpracy. Fundacja Ogarnij Emocje realizuje swoją misję przez edukację ustawiczną w trzech modułach:
I. NGO-sy w partnerstwie
II. Dobre zdrowie i jakość życia
III. Turystyka dla rozwoju NGO-sówSpółka Greencarrier Freight Services Poland w październiku 2022 roku zmieniła nazwę na JAS Worldwide Poland i tym samym sfinalizowało się przyłączenie do JAS Worldwide www.jas.com. JAS Worldwide to prywatny operator logistyczny z siedzibą w Atlancie w Stanach Zjednoczonych, działający na rynku od 1978 roku i posiadający ponad 280 oddziałów w 55 krajach. Główną specjalizacją JAS od samego początku istnienia są transporty morskie i lotnicze oraz logistyka kontraktowa. Greencarrier Freight Services idealnie wpisuje się w portfolio usług JAS Worldwide dopełniając je ponad 20-letnim doświadczeniem w obsłudze transportów drogowych po Europie oraz uzupełniając lokalizacje JAS Worldwide o obecność w krajach Skandynawskich, Bałtyckich i w Polsce.
copyright © LGD "Równiny Wołomińskiej" 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl