"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 19,
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
objętego PROW na lata 2014-2020.
Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości 
również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie 
lokalnych rynków, potencjałów i zasobów ludzkich 
również z grup defaworyzowanych, 
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców 
oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup defaworyzowanych 
i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia 
głównie w grupach defaworyzowanych, 
dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej 
na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego 
będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu
LGD „Równiny Wołomińskiej”
poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów 
kulturalnych, kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. 
Operacje te są realizowane w ramach PROW 2014 – 2020
 i LEADER działanie 19.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

dokumenty do LSR LGD "RW" na lata 2014-2020

Osoby które chciałyby wziąć udział w projektach konkursowych poddziałanie 19.2 na operacje w zakresie:
  • podejmowania działalności gospodarczej
  • rozszerzania dotychczas prowadzonej działalności 
  • rozwoju niekomercyjnej infrastruktury turystycznej
Mogą pobrać i zapoznać się z dokumentami niezbędnymi do złożenia w naborze, który nie długo się odbędzie. Poniżej załączamy również przydatne linki pod którymi znajdują się:

Adresy biur powiatowych oddziałów terenowych ARiMR:
  • ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 05-200 Wołomin,
  • ul. Świętojańska 54, 07-200 Wyszków
Poniżej można zapoznać się z najczęściej zadawanymi pytaniami. Dla obecnych beneficjentów realizujących operacje w ramach PROW 2014 - 2020 poddziałanie 19.2 zamieszczone są wzory tablic informacyjnych w formacie A3. Przypominamy również że na wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych wraz z logotypami wymaganymi w Księdze wizualizacji należy zamieszczać logotyp Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej". Logotypy można pobrać z zakładki "Do pobrania" ---> "Logotypy"
Aktualne dokumenty dla wnioskodawców 2023
Aktualne dokumenty dla wnioskodawców 2022
Aktualne dokumenty dla wnioskodawców 2020
Zapraszamy do wypełnienia i odesłania na adres ankiety@lgdrw.pl
Dokumenty i instrukcje dla operacji w ramach poddziałania 19.2 na rozszerzanie działalności gospodarczej oraz rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej
poddziałnie 19.2 podejmowanie działalności gospodarczej
zamieszczona 04.2020
Karta zamieszczona 04.2020
zamieszczona 04.2020
Dla beneficjentów realizujących operacje w ramach PROW 2014 - 2020 poddziałanie 19.2
Dla beneficjentów realizujących operacje w ramach PROW 2014 - 2020 poddziałanie 19.2
Dla beneficjentów realizujących operacje w ramach PROW 2014 - 2020 poddziałanie 19.2
Dla beneficjentów realizujących operacje w ramach PROW 2014 - 2020 poddziałanie 19.2
Aktualne dokumenty w 2019 roku
zaktualizowany 06.2019
Dla beneficjentów realizujących operacje w ramach PROW 2014 - 2020 poddziałanie 19.2
Dla beneficjentów realizujących operacje w ramach PROW 2014 - 2020 poddziałanie 19.2
Dla beneficjentów realizujących operacje w ramach PROW 2014 - 2020 poddziałanie 19.2
Dla beneficjentów realizujących operacje w ramach PROW 2014 - 2020 poddziałanie 19.2
Aktualne dokumenty w 2018 roku
obowiązuje od 30.01.2018 r.
Aktualne dokumenty w 2017 roku
Harmonogram planu komunikacji oraz plan szkoleń
Pozostałe dokumenty
copyright © LGD "Równiny Wołomińskiej" 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl