"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 19,
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
objętego PROW na lata 2014-2020.
Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości 
również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie 
lokalnych rynków, potencjałów i zasobów ludzkich 
również z grup defaworyzowanych, 
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców 
oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup defaworyzowanych 
i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia 
głównie w grupach defaworyzowanych, 
dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej 
na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego 
będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu
LGD „Równiny Wołomińskiej”
poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów 
kulturalnych, kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. 
Operacje te są realizowane w ramach PROW 2014 – 2020
 i LEADER działanie 19.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Logotypy

Mazowieckie serce Polski
Mazowieckie serce Polski
rozszerzenie .tiff
KSOW
KSON
rozszerzenie .tiff
Zestawienie logotypów PROW 2014 - 2020
SIR
Logo Programu Budowy i Promocji Produktu Lokalnego
Logotypy LGD "Równiny Wołomińskiej"
Logo LGD "Równiny Wołomińskiej"
Logo LGD "Równiny Wołomińskiej"
w formacie wektorowym - cdr
Logo LGD "Równiny Wołomińskiej"
rozszerzenie .pdf
Logo LGD "Równiny Wołomińskiej"
rozszerzenie .tiff
Logo LGD "Równiny Wołomińskiej"
Logo w kolorze bez tła rozszerzenie .tiff
Logo LGD
Logo w odcieniach szarości bez tła rozszerzenie .tiff
Logotypy z księgi wizualizacji stosowane przez beneficjentów poddziałania 19.2
Flaga UE
Flaga UE
rozszerzenie tiff
LEADER
LEADER
rozszerzenie tiff
PROW 2014 - 2020
PROW 2014 - 2020
rozszerzenie .tiff
Logotypy wykorzystywane podczas realizacji projektów grantowych z Programy Działaj Lokalnie
Aktualny zestaw logotypów Działaj Lokalnie
Działaj Lokalnie
Logo Działaj Lokalnie
rozszerzenie .tiff
ARFP
Logotyp do zamieszczania na dokumentach w Programie Działaj Lokalnie
Logo ARFP
rozszerzenie .tiff
Logo PAFW
Logo PAFW
rozszerzenie .tiff
Greencarrier
Logotyp do zamieszczania na dokumentach w Programie Działaj Lokalnie
Logo GreenCarier
rozszerzenie .tiff
copyright © LGD "Równiny Wołomińskiej" 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl